bvManagement

bvManagement behartigt de zakelijke belangen van diverse bekende Nederlanders zoals chef-kok Arjen Zeevenhooven e.a.

In de snelle wereld van radio en TV zijn er velen die zakelijk mee willen liften op het succes van een bekende Nederlander. Niet zelden wordt er een zakelijke deal gesloten waarbij dit meer profijt geeft voor de cliënt die de belangen van de bekende Nederlander behartigt dan de bekende Nederlander zelf. bvManagement doet dit anders.

Door gebruik te maken van het brede netwerk worden aantrekkelijke partners benaderd, passend bij de BN’er.

Uiteraard kunnen partijen zich spontaan melden bij bvManagement om te bespreken welke mogelijkheden er liggen. Samen met het managementbureau, welke de belangen van de bekende Nederlander behartigt, wordt er een afweging gemaakt of deze partij past binnen de strategie welke we samen hebben afgesproken.

Bij bvManagement staat de cliënt centraal en worden zakelijke overeenkomsten gesloten die voor hem of haar het beste zijn. bvManagement verzorgt de begeleiding van deze cliënt op zakelijk gebied, het mediamanagement en verzorgt ook zijn of haar PR.

Groeten,

handtekening_jw

Jan-Willem Schimmel